Privacy verklaring

Wanneer je een bestelling plaatst of contact opneemt via deze website, hebben wij gegevens van je nodig. Op die manier kunnen wij je bestelde product bij jouw laten bezorgen of kunnen wij je antwoord geven op je vragen. Natuurlijk gaan wij zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zorgen er ook voor dat deze gegevens veilig blijven. Wat wij precies met deze gegevens doen, en waarom wij deze gegevens nodig hebben, kun je lezen in deze verklaring.

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Om op de hoogte te blijven van het meest recente beleid, kun je deze pagina raadplegen. De laatste datum van wijziging wordt hier weergegeven.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 7 september 2022
wijziging: hCaptcha toegevoegd


Verantwoordelijkheid

N. Bloembergen, gevestigd aan de Lange Falom 10, 9076 JL in Sint Annaparochie, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die N. Bloembergen verwerkt van iedereen die een bestelling plaatst op de website van of contact opneemt met Mediajungle.


Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou als individu. Dit gaat om je naam, telefoonnummer, woon- of postadres of rekeningnummer. Maar ook je IP-adres, e-mailadres en je surfgedrag vallen onder persoonsgegevens.


Welke gegevens verwerken wij, wat doen we ermee en hoelang worden ze bewaard.

Bestellingen en workshops:

Wanneer je iets besteld op onze website, hebben we gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen laten bezorgen. Hiervoor verzamelen wij je naam, emailadres en bezorgadres.

Wanneer je een workshop van Mediajungle aanvraagt hebben wij hiervoor gegevens nodig. De gegevens die wij voor de aanvraag van een workshop verzamelen zijn je naam, email-adres, telefoonnummer en postadres.

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons bent aan gegaan Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van de bestelling minimaal 7 jaar te bewaren. Andere gegevens bewaren wij zolang er contact mogelijk en/of wenselijk is. Je kunt op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen door dit verzoek te sturen naar ons contact e-mailadres.

Contact:

Wij horen graag van je wat je van de Mediajungle vindt, of je een mooie suggestie hebt of wanneer je een mooie ervaring met ons wil delen. Maar daarvoor hebben wij wel gegevens van je nodig. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of rechtstreeks contact met ons opneemt via het e-mailadres wordt je naam en e-mail adres bij ons opgeslagen. De uitgever van MEDIAJUNGLE verstuurd e-mailnieuwsbrieven met MailCoach. Hiervoor wordt je naam en e-mailadres opgeslagen. MailCoach en MEDIAJUNGEL gebruiken je naam en e-mailadres nooit voor andere doeleinden anders dan het versturen van e-mailnieuwsbrieven en delen deze gegevens niet met derden. Onderaan elke e-mail die je van Mediajungle ontvangt staat een ‘hier afmelden’ knop. Hierna ontvang je geen nieuwsbrieven meer.


Met wie worden deze gegevens gedeeld.

Om een fysieke bestelling te kunnen afhandelen verstrekken wij gegevens aan bezorgdiensten. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Ervoor zorgen dat jouw bestelling op het juiste adres afgeleverd wordt en dat je op de hoogte wordt gehouden van het bezorgmoment. Wij verkopen je gegevens nooit aan andere partijen. Ook zullen wij op verzoek van de overheid deze gegevens delen, zoals de belastingdienst voor het uitvoeren van hun taken of politie en justitie in het geval van bijvoorbeeld fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.  


Beheer van de gegevens.

De gegevens die Mediajungle van jouw ontvangt worden op de volgende manier beheerd

MailCoach

De nieuwsbrieven die je van Mediajungle ontvangt worden verstuurd met MailCoach. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief worden je naam en e-mail adres automatisch opgeslagen.

Contactformulier en E-mail

Wanneer je contact opneemt via het contact formulier of rechtstreeks via het e-mail adres wordt je e-mail adres opgeslagen in G-mail van Google.

Hosting

De website van Mediajungle wordt gehost door NedZone Internet BV. Gegevens die je achterlaat op de website van Klare Koek worden op de servers van NedZone Internet BV  opgeslagen.

Bestellingen

Voor het verwerken van de bestellingen en betalingen maken wij gebruik van het boekhoud programma van Snelstart.nl. Gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen.

hCaptcha

De website van Mediajungle maakt gebruikt van hCapthca-antibotservice (Intuition Machines, inc “IMI”) voor de bescherming tegen bots, spam en misbruik. hCaptcha analyseert verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, muisbewegingen en tijd op de website).

Deze gegevens worden doorgestuurd naar IMI. Het privacybeleid van IMI is hier te vinden. https://www.hcaptcha.com/privacy.


Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens.

Recht op inzage:

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Mediajungle worden vastgelegd en bewaard.

Recht op rectificatie:

Zijn de gegevens die Mediajungle van jouw heeft niet correct of heeft er een wijziging van de gegevens plaatsgevonden? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen door Mediajungle.

Recht op gegevens over te dragen:

Je hebt het recht om alle digitale gegevens die Mediajungle van je heeft over te laten dragen aan een andere partij.

Recht op vergetelheid:

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mediajungle opgeslagen blijven? Dan heb je het recht op alle gegevens te laten wissen.

Recht om een klacht in te dienen:

Wanneer je vindt dat Mediajungle niet op de juiste manier is omgegaan met jouw gegevens dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Recht op bezwaar:

Als je niet (meer) wil dat Mediajungle jouw gegevens gebruikt, dan heb je het recht om dit stop te zetten.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten dan kan dat door een e-mail te sturen naar ons contact adres. Vermeld in het onderwerp van je bericht op welk recht je je bereopt en voeg een geldig id-bewijs toe als bijlage. Hierop kunnen onnodige gegevens onzichtbaar worden gemaakt. (o.a. foto, documentnummers, BSN-nummer). Wanneer mogelijk zal Mediajungle binnen een week reageren.


Plichten

Mediajungle verwerkt deze gegevens alleen omdat hiervoor toestemming is gegeven en een overeenkomst moet uitvoeren. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die gevraagd worden aan te leveren zijn de minimale gegevens die nodig zijn om onze dienst of product te leveren. Wanneer deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Mediajungle de dienst niet aanbieden. Wanneer het nodig blijkt om de gegevens die je hebt verstrekt te delen met derden, zal daarvoor altijd eerst jouw toestemming worden gevraagd.

Mediajungle behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Mediajungle dit gerechtvaardigd vindt om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Mediajungle te beschermen. Daarbij zullen wij jouw recht op privacy altijd zoveel mogelijk respecteren.

Heb je naar aanleiding van deze verklaring vragen? Neem dan contact met ons op.