Mediajungle komt met nieuw platform voor digitale zelfredzaamheid!

Een samenwerkingsverband van de Mediajungle en partijen uit het onderwijs en de zorg ontwikkelt de komende twee jaar een online platform om de digitale zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking of leerproblemen te vergroten.
Onze maatschappij digitaliseert in een enorm tempo. Voor veel mensen gaat het te snel. Zeker voor mensen met leerproblemen of een verstandelijke beperking. Nu internet en digitale vaardigheden noodzakelijk zijn om zelfredzaam door het leven te gaan, dreigt uitsluiting voor deze groepen. Op het platform vinden begeleiders en leerkrachten straks een variatie aan interactieve en begrijpelijke tools voor uiteenlopende mediawijsheidthema’s. Met deze tools kunnen zij op een passende manier werken aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid bij het gebruik van online media door hun cliënten en leerlingen.


De tools voor het online platform worden in co-creatie met leerkrachten, begeleiders, experts, studenten en uiteraard leerlingen en jongeren met leerproblemen of een verstandelijke beperking ontwikkeld.


Deelnemende partijen zijn de Mediajungle, Vitamine Eef, De Tweetfabriek, RENN4, ASVZ en Jelle Drost.


Over de MEDIAJUNGLE
De Mediajungle staat voor begrijpelijke informatie en educatie over media en mediawijsheid. Met een scala aan toegankelijke tools werken de Mediajungle aan het bevorderen van mediawijsheid bij mensen die moeite hebben met ingewikkelde thema’s, zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. www.mediajungle.eu


Dit project wordt ondersteund door SIDN fonds en Netwerk Mediawijsheid


Over SIDN fonds
SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het fonds ondersteunt projecten met maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterker internet en sterke internetgebruikers, of die het internet op een vernieuwende manier inzetten voor onze maatschappij. www.sidnfonds.nl


Over Netwerk Mediawijsheid
Netwerk Mediawijsheid heeft de missie ‘Iedereen mediawijs’. Met meer dan duizend aangesloten organisaties werkt het netwerk aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Want wie mediawijs is, kan zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een wereld vol media. www.netwerkmediawijsheid.nl

publicatiedatum: donderdag 19 januari 2022
Lees ook:

Club van Advies compleet!

De Club van Advies adviseert Mediajungle gevraagd en ongevraagd op allerlei thema's

Mediajungle- Super Fake Safari winnaar internationale MEDEA Awards!

Dé Award voor uitmuntendheid in de productie en pedagogisch ontwerp van mediarijk leer- en onderwijsmateriaal. Hij gaat naar ons!

Mediajungle start samenwerking met ministerie van BZK!

De samenwerking zet in op het vergroten van kritische digitale vaardigheden.

MEDIAJUNGLE WINT NEDERLANDSE PRIVACY AWARDS!!

Wat zijn we trots als een aap met 25 staarten!